Uitvoer blijft laag

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni bijna 12 procent kleiner dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met ruim 15 procent af. Dit is de grootste daling van de invoer sinds het begin van de reeks in 1991. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 25,7 miljard euro. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde daalde met 23 procent tot 22,6 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,1 miljard euro. Dit is 0,4 miljard euro meer dan in juni 2008. Ook in mei was het handelsoverschot al iets hoger dan een jaar eerder, terwijl het in elk van de twaalf voorafgaande maanden juist lager was ten opzichte van een jaar eerder.

De waarde van de in- en uitvoer van minerale brandstoffen nam fors af. De uitvoer van chemische producten en van voeding en dranken daalde echter veel minder dan de totale uitvoer. De uitvoer naar EU-landen nam sterker af dan de uitvoer naar niet-EU-landen. Omgekeerd nam de invoer uit niet-EU-landen sterker af dan uit EU-landen.

Vooral als gevolg van de veel lagere aardolie- en aardgasprijzen waren de in- en uitvoerprijzen in juni ongeveer 9 procent lager dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is ten opzichte van juni 2008 iets verslechterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over juni 2009 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 13 augustus. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.