Traditionele en emissiearme stallen

In een traditionele stal zijn geen voorzieningen aanwezig om de uitstoot van ammoniak te beperken. In een emissiearme stal kan de uitstoot van ammoniak tegengegaan worden door de mest snel te verwijderen met mestbanden of mestschuiven, de vloer of mestkelder aan te passen door bijvoorbeeld hellende vloeren of mestkoeling, of door het installeren van een luchtwasser. Bij het gebruik van luchtwassers wordt de stallucht afgezogen en ontdaan van ammoniak en fijnstof.