Stijging bijstand zet door

  • Bijstand twee kwartalen achtereen gestegen
  • Ruim 4 procent stijging in eerste halfjaar 2009
  • Aantal uitkeringen op zelfde niveau als april 2008
  • Toename vooral bij mannen en alleenstaanden

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar toegenomen. Eind juni 2009 werden 270 duizend uitkeringen verstrekt, ruim 11 duizend meer dan een halfjaar eerder. Deze toename is vooral te zien bij de uitkeringen korter dan 1 jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In het eerste halfjaar van 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen met 4,4 procent gestegen. Het aantal uitkeringen komt daarmee op hetzelfde niveau als april 2008. De stijging in het afgelopen halfjaar is het grootst onder mannen en alleenstaanden. Naar verhouding was met 21 procent de toename het sterkst bij jongeren tot 25 jaar.    

In West-Nederland, waar meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen wordt geteld, nam het aantal uitkeringen met 3 procent naar verhouding het minst snel toe. In zowel Noord-, Oost- als Zuid-Nederland was in het afgelopen halfjaar de stijging met ongeveer 6 procent bijna twee keer zo groot.

Bij meer dan driekwart van de gemeenten steeg het aantal bijstandsuitkeringen in de eerste helft van 2009. Van de 25 gemeenten met 100 duizend inwoners of meer was de toename meer dan 10 procent in Haarlemmermeer, Enschede en Emmen. In Rotterdam was de stijging minder dan 1 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.