Niet alleen de motorrijder vergrijst, ook de motor is steeds vaker een oldtimer

Motorrijders zijn steeds ouder. Was in 2000 hun gemiddelde leeftijd nog 39 jaar, in 2009 is dat opgelopen tot 45 jaar. Inmiddels bestaat twee derde van de motorbezitters uit 40-plussers. Niet alleen de bezitters zijn steeds ouder, maar ook de motoren zelf.

Motoreigenaar steeds ouder

Op 1 januari 2009 hadden particulieren ruim 595 duizend motorfietsen in bezit. Dat zijn er bijna anderhalf keer zoveel als negen jaar eerder. Vooral het aantal motoren in handen van 50-plussers is sterk toegenomen. Begin dit jaar was een derde van de motorbezitters 50 jaar of ouder, in 2000 was dat nog 17 procent.
Het aantal motorfietsen in bezit van jongeren is daarentegen afgenomen. Op 1 januari 2009 was nog geen 10 procent van de motoren in eigendom van jongeren onder de 30 jaar.

Motorfietsen in particulier bezit naar leeftijd eigenaar

Motorfietsen in particulier bezit naar leeftijd eigenaar

Forse toename aantal oldtimers

Niet alleen de motorbezitters vergrijzen, maar ook de motorfietsen zijn steeds ouder. Een vijfde van het motorpark bestond begin dit jaar uit motoren van 25 jaar en ouder. Dat komt neer op bijna 120 duizend motorfietsen. Hiermee is ten opzichte van negen jaar geleden het oldtimermotorpark bijna verviervoudigd.

Leeftijd motorfietsen in particulier bezit

Leeftijd motorfietsen in particulier bezit

Hoe ouder de motorrijder, hoe ouder de motor

Het aandeel motorbezitters met een oldtimer is de afgelopen negen jaar in alle leeftijdscategorieën gestegen. Oudere eigenaren hebben echter veel vaker een oldtimer dan jongere. Van de motoreigenaren van 30 jaar of jonger had 7 procent begin dit jaar een motor van 25 jaar of ouder in bezit. Onder de 50-59-jarige eigenaren lag dit aandeel op een kwart, terwijl van de 60-plussers ruim een derde een oldtimermotor had.

Particulier bezit oldtimermotorfiets naar leeftijd eigenaar

Particulier bezit oldtimermotorfiets naar leeftijd eigenaar

Astrid Dohmen-Kampert

Bron: Motorvoertuigen; totaaloverzicht per periode en naar technische kenmerken