Meer geld voor bibliotheken

In 2007 gaven rijk, provincies en gemeenten 633 miljoen euro uit aan bibliotheken. Dat is 6 procent meer dan in 2006 en 50 procent meer dan in 1999.

Gemeenten zijn de voornaamste financiers van de bibliotheken. In 2007 besteedden de gemeenten samen 458 miljoen euro. Dat komt overeen met 72 procent van de totale overheidsuitgaven aan bibliotheken. Het rijk gaf 101 miljoen euro (16 procent) uit, provincies 59 miljoen euro ((9 procent). Uit gemeenschappelijke regelingen ging 15 miljoen euro ((2 procent) naar bibliotheken.

Overheidsuitgaven aan bibliotheken

Overheidsuitgaven aan bibliotheken

Bibliotheekvernieuwing

Het grootste deel van de stijging van de uitgaven van rijk en provincies van de laatste jaren is toe te schrijven aan investeringen in de bibliotheekvernieuwing. Doel daarvan is het aanbod van bibliotheken beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers en de bibliotheken te professionaliseren, bijvoorbeeld door de vorming van grotere basisbibliotheken en provinciale netwerken. Hierdoor is de coördinerende rol van de provincies groter geworden.

Floor van Oers

Bron: StatLine, Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie