Werkloosheid nadert de 5 procent

  • In een jaar tijd werkloosheid 78 duizend hoger
  • Meer dan driekwart van de stijging voor rekening van de mannen

In de periode mei-juli 2009 waren gemiddeld 386 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,9 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent. Op dit moment ligt de werkloosheid ongeveer op hetzelfde niveau als begin 2007. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode mei-juli 2009 uit op 371 duizend personen. Dit is gelijk aan de voorgaande driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 11 duizend per maand.

Het aantal werklozen is 78 duizend hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Iets meer dan driekwart van deze toename deed zich voor bij de mannen. In alle leeftijdsgroepen nam de werkloosheid onder mannen sterker toe dan onder vrouwen. Bij de jongeren (15-24 jaar) kwam de stijging zelfs vrijwel geheel voor rekening van de mannen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.