Deelnemers versus levenslooprekeningen en -verzekeringen

Personen die werknemer zijn in de zin van de Wet arbeid en zorg hebben recht om deel te nemen aan de levensloopregeling. Een deelnemer aan de levensloopregeling mag meerdere rekeningen en -verzekeringen hebben. Eind 2008 waren er 271 duizend levenslooprekeningen en -verzekeringen. In het voorjaar kwam het CBS met een voorlopige raming van 270 duizend deelnemers op basis van de gegevens afkomstig uit de Polisadministratie.