Consumenten veel minder somber over de economie

Het consumentenvertrouwen is in augustus sterk gestegen. De indicator klom van -24 in juli naar -17 in augustus. De consumenten zijn vooral veel minder somber over de economie in de komende twaalf maanden. De koopbereidheid verbeterde iets. Niettemin zijn er ook in augustus nog altijd meer pessimisten dan optimisten.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Het oordeel over het economisch klimaat verbeterde flink in augustus. De inschatting van de economische situatie de komende 12 maanden verbeterde zeer sterk. Deze deelindicator steeg maar liefst met 22 punten en kwam in augustus uit op -1. In maart dit jaar stond deze deelindicator nog op -59. De minder sombere kijk op de economische toekomst valt samen met herstel van de aandelenkoersen. Het oordeel over de afgelopen twaalf maanden was in augustus minder negatief dan in juli.

Economisch klimaat komende 12 maanden, seizoengecorrigeerd

Economisch klimaat komende 12 maanden, seizoengecorrigeerd

De koopbereidheid van consumenten is licht gestegen. Over de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen, zoals een wasmachine of meubelen, dacht de consument een stuk minder negatief dan in juli. Het oordeel over de eigen financiële situatie, zowel in de afgelopen als in de komende twaalf maanden, verbeterde licht.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.