Oudere Achterhoekers en Limburgers vaak terug naar geboorteregio

Ouderen wonen vaak niet meer in de regio waar ze zijn geboren. Vooral 55-plussers uit delen van het zuiden en het oosten van Nederland verhuizen op latere leeftijd terug.

Vier op de tien ouderen vertrokken

Van de bijna 4,6 miljoen Nederlandse 55-plussers woonde 40 procent rond de millenniumwisseling niet meer in zijn geboorteregio. Dat aandeel verschilde opvallend per geboortegemeente en -regio.

Van de 55-plussers die in de noordelijke kustgemeenten en Drenthe zijn geboren, was meer dan de helft vertrokken. Ouderen uit het zuiden en oosten van het land waren vaker in hun geboorteregio blijven wonen: uit de meeste gemeenten waren minder dan 3 op de 10 verhuisd.

55-plussers die buiten de geboorteregio wonen

55-plussers die buiten de geboorteregio wonen

Eén op de zeven verhuizers keerde terug

Van de 55-plussers die niet meer in hun geboorteregio woonden, verhuisde 11 procent tussen 1999 en 2005 naar een andere gemeente. Daarvan keerde één op de zeven terug naar de regio waar hij of zij oorspronkelijk vandaan komt.
 
Hoewel ouderen uit de noordelijke kustgemeenten het vaakst uit hun geboorteregio waren vertrokken, hadden zij niet de hoogste kans om terug te keren. Die lag hoger voor 55-plussers uit de centrale noordelijke gemeenten.

Teruggekeerde 55-plussers per geboortegemeente, 1999-2005

Teruggekeerde 55-plussers per geboortegemeente, 1999-2005

Op grotere schaal is het patroon van de terugkeerkans nog sprekender. Als de gemeenten worden samengevoegd tot COROP-gebieden, blijkt dat naast noorderlingen ook 55-plussers uit de Achterhoek, de Veluwe, Zeeuws-Vlaanderen en grote delen van Limburg en Noord-Brabant vaker zijn teruggekeerd naar hun geboorteregio.

55-plussers die naar de geboorteregio zijn teruggekeerd, 1999-2005

55-plussers die naar de geboorteregio zijn teruggekeerd, 1999-2005

Jan Latten (CBS, UvA), Clara Mulder (UvA), Elien Smeulders (UvA)

Bron: Bevolkingstrends, Terugkeer van ouderen naar hun geboorteregio