Een op de drie jongeren heeft wel eens cannabis gebruikt

Een derde van de jongeren had in 2007/2008 wel eens cannabis gebruikt. Van de 15- tot 20-jarigen gaf 24 procent aan dit ooit te hebben gedaan, van de 20- tot 25-jarigen 41 procent. Ruim een op de tien jongeren had de afgelopen 30 dagen nog geblowd.

Helft mannen van 20 tot 25 jaar rookte wel eens cannabis

Jonge mannen van 15 tot 25 jaar hadden vaker wel eens cannabis gerookt dan jonge vrouwen: 39 procent tegenover 26 procent. Van de 20- tot 25-jarige mannen had zelfs de helft ooit een joint opgestoken. Bij de vrouwen van die leeftijd was dat minder dan een derde.

Gebruik cannabis onder jongeren, 2007/2008

2860g1

Onder jonge mannen meer regelmatige gebruikers

Nog groter is het verschil tussen jonge mannen en vrouwen als het gaat om regelmatig gebruik. Ruim een op de tien mannen van 15 tot 20 jaar en twee op de tien van 20 tot 25 jaar had in de voorgaande 30 dagen cannabis gebruikt. Onder de vrouwen was dit respectievelijk 5 en 6 procent.

Hogeropgeleiden hebben vaker ooit geblowd

Hoe hoger de opleiding hoe vaker jongeren ooit met cannabis geëxperimenteerd hebben. Van de hbo’ers en wo’ers had 36 procent wel eens geblowd, van de jongeren met alleen basisonderwijs was dat 27 procent. Regelmatig gebruik komt echter frequenter voor onder laagopgeleiden.

Gebruik cannabis onder jongeren naar hoogst gevolgde opleiding 1), 2007/2008

2860g2

Meer cannabisgebruik in steden

Ook wordt in de grotere steden door jongeren aanzienlijk vaker cannabis gerookt dan op het platteland. Het aandeel jongeren dat in de afgelopen 30 dagen nog geblowd had, was in de zeer dichtbevolkte gebieden zelfs bijna drie keer zo hoog als op het platteland.

Gebruik cannabis onder jongeren naar stedelijkheid woongemeente 1), 2007/2008

2860g3

Kim Knoops

Bron: Cannabisgebruik onder jongeren van 15 tot 25 jaar, 2007/2008