645 bedrijven failliet in juli

In juli 2009 werden 645 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er ruim 50 minder dan in juni. Vergeleken met juli 2008 is het aantal faillissementen meer dan verdubbeld.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

In juli kwam het voortschrijdend driemaandsgemiddelde uit op 615. Het driemaandsgemiddelde was daarmee even hoog als in juni. De indicator ligt ruim twee keer zo hoog als in juli 2008.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.