Privé-ongeval

Een privé-ongeval is een ongeval in of rondom de woning, in openbare gebouwen (zoals scholen en winkels) of in de recreatieve sfeer (bijvoorbeeld in een park of op het strand). Verder wordt onder een privé-ongeval ook een sportongeval of een ongeval op de openbare weg gerekend voor zover het geen verkeers- of arbeidsongeval betreft.
Terug naar artikel