Energierekening 2009

De energiekosten zijn berekend op basis van het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van een huishouden in 2007 (Bron: branchevereniging EnergieNed).

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in dit jaar was 3 512 kWh en het gemiddelde aardgasverbruik 1 560 m3. Voor het berekenen van de energiekosten is gebruik gemaakt van gegevens die verzameld worden voor de consumentenprijsindex (CPI).

Terug naar artikel