Slachtoffers van moord en doodslag

In dit artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen moord en doodslag. In geval van doodslag wordt iemand opzettelijk van het leven beroofd, terwijl bij moord iemand opzettelijk en met voorbedachten rade wordt omgebracht.
Het gaat in dit artikel om alle personen die in Nederland slachtoffer zijn geworden van moord of doodslag. Niet al deze mensen zijn ook officieel woonachtig in Nederland. Ongeveer 85 procent van de slachtoffers staat geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie, de overigen waren illegalen of woonachtig in het buitenland.

Voor de vaststelling van het aantal slachtoffers van moord en doodslag zijn gegevens uit twee bronnen gecombineerd:
• gegevens uit de door de behandelend arts of lijkschouwer ingevulde doodsoorzaakformulieren;
• de dossiers bij de arrondissementsparketten in geval van niet-natuurlijke dood.