Meer mannen vermoord in 2008

In 2008 zijn 176 personen door moord of doodslag om het leven gekomen. Dat zijn er 12 meer dan in 2007. De toename betreft alleen mannen. Het aantal omgebrachte vrouwen is de afgelopen drie jaar juist gedaald.

Aantal slachtoffers van moord en doodslag naar geslacht

Aantal slachtoffers van moord en doodslag naar geslacht

Meeste slachtoffers waren man

Per week vielen in 2008 gemiddeld 3,4 slachtoffers van moord en doodslag. Dat is een kwart minder dan aan het begin van dit decennium. Zeven op de tien slachtoffers waren man en ruim twee derde was tussen de 20 en 50 jaar oud.

Aantal slachtoffers van moord en doodslag naar leeftijd en geslacht, 2008

Aantal slachtoffers van moord en doodslag naar leeftijd en geslacht, 2008

Slachtoffers vaak gescheiden

Gescheiden mannen en vrouwen lopen een groter risico om te worden gedood. Onder gescheiden personen lag het aantal slachtoffers in 2008 ruim vijf keer zo hoog als onder gehuwden en verweduwden en twee keer zo hoog als onder ongehuwden.

Meeste vrouwen in eigen woning omgebracht

Van de vermoorde vrouwen zijn acht op de tien in de eigen woning van het leven beroofd. Vier op de tien werden door hun ((ex-)partner gedood. Mannen kwamen vaker bij ruzies en afrekeningen om het leven. Vier op de tien mannelijke slachtoffers zijn op straat vermoord.

Mannen ruim twee keer zo vaak met vuurwapen gedood

Van de mannelijke slachtoffers werd ruim een derde met een vuurwapen gedood. Onder de vrouwelijke slachtoffers was dat met 16 procent een stuk lager. Van zowel de mannelijke als de vrouwelijke slachtoffers werden drie op de tien met een steekwapen van het leven beroofd. Vrouwen kwamen in verhouding veel vaker door verwurging en verstikking om het leven dan mannen.

Meeste moorden in Rotterdam

Van de moorden in de vier grote steden zijn de meeste in Rotterdam gepleegd. Hier werden 18 mensen gedood, tegenover 17 in Amsterdam, 9 in Den Haag en 5 in Utrecht.

Ook naar verhouding werden in Rotterdam de meeste moorden begaan. Per 100 duizend inwoners zijn daar 3,1 mensen gedood. Dat is drie maal zoveel als gemiddeld in Nederland. Amsterdam volgt met twee keer zoveel moorden per 100 duizend inwoners als gemiddeld.

Aantal slachtoffers van moord en doodslag per 100 duizend inwoners, 2008

Aantal slachtoffers van moord en doodslag per 100 duizend inwoners, 2008

Moordcijfer onder gemiddelde Europese Unie

Van 2003 tot en met 2007 werden in de Europese Unie per 100 duizend inwoners gemiddeld 1,5 moorden per jaar gepleegd. Met 1,2 moorden per 100 duizend inwoners lag dit aantal in Nederland duidelijk lager.

Kim de Bruin en Jan Hoogenboezem

Bron: Maatwerk, Slachtoffers moord en doodslag