Deeltijdwerk

Het onderscheid tussen deeltijd- en voltijdwerk in EU-landen heeft betrekking op de belangrijkste werkkring. De indeling deeltijd respectievelijk voltijd is gebaseerd op de beoordeling van de respondent zelf.

De cijfers van Nederland, Ierland en Zweden zijn anders bepaald. In deze drie landen is op basis van het aantal uren werk in de week vastgesteld of sprake is van deeltijdwerk. Hierbij geldt dat een werkende een deeltijder is als hij/zij minder 35 uur per week werkzaam is in de eerste werkkring.