Nederland is Europees kampioen deeltijdwerken

Nergens in de Europese Unie (EU) wordt zo veel in deeltijd gewerkt als in Nederland. Dit geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen.

Deeltijdwerkers

2821g1

Bijna de helft werkende Nederlanders is parttimer

In 2008 werkte bijna de helft van de Nederlanders van 15–64 jaar in deeltijd. De andere landen van de EU blijven daar ver bij achter. Zweden volgt op de tweede plaats met 26 procent parttimers. Duitsland staat op de derde plaats, met een kwart deeltijders. Gemiddeld werkte in de EU bijna een op de vijf werkenden in deeltijd.

Deeltijdwerkers naar geslacht

2821g2

Drie kwart Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd

Dat Nederland de absolute nummer 1 is wat betreft deeltijdwerken in Europa, komt vooral door de vrouwen. In 2008 had drie kwart van de werkende Nederlandse vrouwen van 15 tot 65 jaar een parttimewerk. In alle andere EU-landen werkten minimaal de helft van de werkende vrouwen in voltijd. Gemiddeld had iets minder dan een op de drie werkende vrouwen in de EU parttimewerk.

De bijdrage van mannen aan de toppositie van Nederland in Europa is beperkt. In 2008 werkte een op de vier Nederlandse mannen in deeltijd. Dit is aanzienlijk lager dan onder vrouwen. Toch springt Nederland er binnen de EU ook uit met de meeste mannelijke deeltijders.

Vooral jonge mannen werken in deeltijd

Dat Nederlandse mannen relatief vaak in deeltijd werken komt voor een belangrijk deel door jongeren en in iets mindere mate door 50-plussers. Van de werkende jongeren had 62 procent deeltijdwerk. Het betreft hier vaak een bijbaan van scholieren en studenten. Onder de mannen van 50–59 jaar werkte een op de vijf in deeltijd. Dit zal vaak te maken hebben met deeltijdpensioen. Van de 25- tot 50-jarigen werkte een op de acht in deeltijd. In alle leeftijdsgroepen is het aandeel deeltijders veel hoger dan elders in de EU.

Clemens Siermann