Bedrijfsresultaat

Totale bedrijfsopbrengsten verminderd met de totale bedrijfslasten.