Alfahulpen

Alfahulpen zijn zorgverleners op het terrein van de huishoudelijke hulp die niet in dienst zijn van een thuiszorginstelling maar van de zorgcliënt. De thuiszorginstelling bemiddelt tussen de zorgcliënt en de alfahulpen.