Bestedingen

De gegevens over de bestedingen van particuliere huishoudens komen uit het Budgetonderzoek dat vanaf 1978 jaarlijks wordt uitgevoerd (met uitzondering van 2001 en 2002). Dat is een steekproefonderzoek, dat in twee sessies wordt uitgevoerd. In de eerste steekproef wordt alleen naar grote uitgaven gevraagd. Per jaar doen in totaal ongeveer 6 duizend huishoudens voor een periode van drie maanden mee aan dit onderzoek. In de tweede steekproef onder ongeveer 1 800 huishoudens wordt gevraagd naar alle uitgaven en naar de periodieke uitgaven. Huishoudens doen hier telkens voor een periode van een halve maand aan mee.