Ziekenhuisopnamen

Opnamen betreffen zowel klinische opnamen als dagopnamen. Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag. Poliklinische behandelingen zijn niet meegeteld.