Regionalisering

De afgelopen jaren brengen steeds meer gemeenten hun brandweertaken onder bij een veiligheidsregio. Dat is een samenwerkingsvorm van gemeenten in een regio, die gezamenlijk de hulpverlening door brandweer, ambulancediensten, politie en gemeentelijke diensten regelt. Momenteel ligt het wetsvoorstel veiligheidsregio's ter behandeling bij de Staten-Generaal. In het regeerakkoord is besloten dat de brandweer niet verplicht wordt te gaan regionaliseren. Daarom is de mogelijkheid gegeven om een aantal brandweertaken lokaal te houden of in een regionaal brandweerkorps onder te brengen.

Regionalisering van brandweerkorpsen kan om verschillende redenen leiden tot daling van brandweerpersoneel. Door regionalisering kan schaalvergroting optreden, waardoor men met minder personeel af kan. Verder kan het door de regionalisering voor vrijwillige brandweerlieden lastiger worden om hun taak te blijven vervullen, omdat bijvoorbeeld de reistijd naar de nieuwe kazerne toeneemt of doordat lokale betrokkenheid afneemt.

Daarnaast kan een deel van het brandweerpersoneel bij  de overgang naar de veiligheidsregio een algemenere functie krijgen. Deze functies zijn niet eenduidig toe te wijzen aan specifieke brandweertaken, waardoor ze niet meer in de statistiek 'personeel regionale en gemeentelijke brandweer' kunnen worden meegeteld.