Brandweervrouw

Vrouwelijk brandweerpersoneel met een opleiding om repressieve taken te mogen verrichten. Zij worden veelal ingezet bij brand- en hulpverleningsactiviteiten. Ook het personeel met een leidinggevende functie is hierin begrepen. Naast de repressieve taken kan dit personeel eventueel ook niet-repressieve taken hebben.

Tot brandweervrouwen wordt alleen operationeel personeel gerekend. Vrouwen bij de brandweer die geen operationele of repressieve taak vervullen, maar andere taken hebben, worden in dit artikel niet tot de brandweervrouwen gerekend. Te denken valt daarbij aan preventieve taken en administratieve taken.