Aantal brandweervrouwen groeit niet meer

Op 1 januari 2009 waren er 1 571 vrouwen werkzaam als brandweervrouw. Een jaar eerder waren dat er nog 1 586. Het is voor het eerst sinds 2000 dat het aantal brandweervrouwen niet is toegenomen. Het aantal brandweermannen daalt al langer. Ruim vier vijfde van het brandweerkorps bestaat uit vrijwilligers.

Het aantal brandweermannen is in de periode 2000-2009 met gemiddeld 0,5 procent per jaar gedaald, terwijl het aantal brandweervrouwen in diezelfde periode is verdubbeld. In 2000 was nog geen 3 procent van alle brandweerlieden vrouw, in 2009 is dat opgelopen tot bijna 6 procent.

De recente daling van het operationele brandweerpersoneel kan te maken hebben met de verdergaande regionalisering van de brandweer. Daarnaast noemt het brandweerveld ook hogere kwaliteitseisen aan vrijwilligers en meldt het dat werkgevers minder bereid zijn om vrijwilligers af te staan.

Brandweermannen en –vrouwen, per 1 januari

Brandweermannen en –vrouwen, per 1 januari

Raymond Kleingeld

Bron: StatLine, Brandweer: personeel regionale en gemeentelijke brandweer