Veel faillissementen

In juni 2009 zijn 520 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 20 meer dan in mei dit jaar. Vergeleken met juni 2008 was het aantal faillissementen 200 hoger.

Het aantal faillissementen was in de eerste helft van 2009 relatief hoog. In deze periode gingen al bijna net zoveel bedrijven failliet als in heel 2008. Overigens werden er in de maanden april tot en met juni wat minder bedrijven failliet verklaard dan in de eerste drie maanden van het jaar.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde is voor de tweede achtereenvolgende maand teruggelopen. In juni kwam het uit op ruim 550, tegen 605 in mei dit jaar. Wel ligt de indicator nog bijna twee keer zo hoog als in juni 2008.

De berichtgeving over de faillissementen is versneld en uitgebreid. Op 10 juli 2009 zijn niet alleen definitieve cijfers over mei gepubliceerd, maar ook voorlopige cijfers over juni 2009. De definitieve cijfers worden nu ook uitgesplitst naar provincie en landsdeel.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.