Toeristische uitgaven licht gedaald

In 2008 hebben Nederlandse en buitenlandse toeristen 36,9 miljard euro uitgegeven in Nederland. Dat is 2,8 procent meer dan in 2007. Wordt echter rekening gehouden met prijsveranderingen, dan resteert een daling van de toeristische uitgaven met 0,9 procent. Nederlandse toeristen zijn goed voor ongeveer 80 procent van de toeristische uitgaven.

Toeristische uitgaven in Nederland, bbp en consumentenvertrouwen

2829g1

Toeristische uitgaven conjunctuurgevoelig

Uitgaven aan toeristische goederen en diensten zoals kampeerspullen, horeca, pretparken of vervoer zijn conjunctuurgevoelig. In tijden van economische recessie wordt er doorgaans minder uitgegeven aan luxe goederen. Hoewel de volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp) in 2008 nog 2,0 procent was, zakte medio 2008 het consumentenvertrouwen diep weg. Het volume van de toeristische uitgaven was vorig jaar 0,9 procent lager dan in 2007. In 2007 bedroeg de volumegroei van de toeristische bestedingen nog 3,4 procent. Ook in het begin van deze eeuw ging krimp van toeristische uitgaven samen met een sterk negatief consumentenvertrouwen.

Binnenlandse toeristische consumptie naar bedrijfsklasse, 2008

2829g2

Uitgaven in horeca onder druk

Vooral de uitgaven in de horeca stonden in 2008 onder druk. Toeristen gaven, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, 2,8 procent minder uit in de horeca dan in 2007. Hierdoor nam het aandeel van de horeca in de toeristische uitgaven af, van 37 procent in 2007 tot 36 procent in 2008. Aan vervoer spendeerden toeristen ongeveer hetzelfde als in 2007. Het aandeel van vervoer in de totale uitgaven is ongeveer een vijfde.

De toeristische bestedingen aan musea, voetbalstadions en pretparken waren 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. Uitgaven aan overige toeristische goederen en diensten bleven vrijwel onveranderd. Het gaat hier om goederen als caravans, kampeerspullen en sportartikelen, maar ook om uitgaven in de detailhandel.

Angelique Klinkers en Rob van der Holst

Bron: Kerncijfers Satellietrekening Toerisme 2001–2008