Ziekteverzuim in eerste kwartaal vrijwel stabiel

Het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers was in het eerste kwartaal van 2009 gemiddeld 4,7 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in het eerste kwartaal 2008. Binnen de horeca daalde het ziekteverzuim relatief sterk. In die bedrijfstak nam het ziekteverzuim af met 0,5 procentpunt, van 3,7 procent in het eerste kwartaal 2008 naar 3,2 procent in het eerste kwartaal 2009. In de zakelijke dienstverlening en in de bedrijfstak vervoer en communicatie nam het ziekteverzuim met 0,3 procentpunt af.

Ziekteverzuim naar bedrijfstak

2824g1

John Kartopawiro

Bron: