Uitvoer nog steeds laag

Het volume van de uitvoer van goederen was in april bijna 15 procent kleiner dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met bijna 12 procent af. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten. April telde in 2009 een werkdag minder dan in 2008.

Al vier maanden op rij is het uitvoervolume zo’n 13 à 15 procent lager dan een jaar eerder. Deze afname gaat hand in hand met een sterk gedaalde productie en bezettingsgraad van de Nederlandse industrie. In mei en juni waren de industriële ondernemers nog steeds zeer negatief over hun buitenlandse orderpositie.

In april bedroeg de waarde van de goederenuitvoer 23,8 miljard euro. Dat is 25 procent minder dan een jaar eerder. De waarde van de uitvoer naar EU-landen nam sterker af dan die naar niet-EU-landen. De waarde van de invoer was 23 procent lager en kwam uit op 21,5 miljard euro. Vooral de in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen daalde sterk. Het handelsoverschot bedroeg 2,3 miljard euro, tegen 3,9 miljard euro een jaar eerder.

Vooral als gevolg van de veel lagere aardolie- en aardgasprijzen waren de in- en uitvoerprijzen in april respectievelijk 11 en 10 procent lager dan een jaar eerder. Hierdoor is de ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel ten opzichte van april 2008 iets verbeterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over april 2009 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 16 juni. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.