Arbeidsparticipatie

De werkzame beroepsbevolking als percentage van de totale bevolking.

In dit artikel wordt de internationale definitie van de werkzame beroepsbevolking gebruikt. De werkzame beroepsbevolking bevat dan alle personen die minstens één uur per week werken.

De internationale definitie voor de werkzame beroepsbevolking wijkt af van de Nederlandse definitie. In de Nederlandse definitie wordt een drempelwaarde van twaalf uur gehanteerd voor het aantal uren per week dat iemand werkt.