Arbeidsparticipatie in Nederland behoort tot de top van de EU

De arbeidsparticipatie in Nederland behoorde in 2008 tot de hoogste binnen de Europese Unie. De Nederlandse mannen waren zelfs koploper. Ook onder 50- tot 65-jarigen was de arbeidsdeelname hoger dan het EU-gemiddelde.

Arbeidsparticipatie van 15- tot 65-jarigen, 2008

Arbeidsparticipatie van 15- tot 65-jarigen, 2008

Nederland heeft een-na-hoogste arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie is in Nederland hoog in vergelijking met andere landen van de Europese Unie (EU-27). In 2008 had meer dan 77 procent van de Nederlandse bevolking van 15 tot 65 jaar een betaalde baan. Het gaat dan om alle personen die minstens één uur per week werken.

Alleen in Denemarken was de arbeidsparticipatie hoger. Daar had ruim 78 procent betaald werk. Denemarken heeft al lang de hoogste arbeidsparticipatie, maar het verschil tussen Nederland en Denemarken is in de afgelopen jaren kleiner geworden.

Gemiddeld was de arbeidsparticipatie in de EU bijna 66 procent. Malta had met 55 procent het laagste aandeel werkenden. Ook in Hongarije, Italië, Roemenië en Polen had minder dan 60 procent een betaalde baan.

Nederlandse mannen participeren het meest

In Nederland was de arbeidsparticipatie onder mannen het hoogst van de EU. Ruim 83 procent had een betaalde baan. Dit ligt meer dan 10 procentpunt boven het Europese gemiddelde van 73 procent. Nederlandse vrouwen participeerden met 71 procent ook relatief vaak op de arbeidsmarkt. Alleen in Denemarken en Zweden werkte een groter deel van de vrouwen. Binnen de EU had 59 procent van de vrouwen betaald werk.

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen was in Nederland ruim 12 procentpunt. Dit is lager dan het Europese gemiddelde van bijna 14 procentpunt. In de Scandinavische en Baltische landen zijn deze verschillen het kleinst, in Malta, Griekenland en Italië zijn de verschillen het grootst.

Arbeidsparticipatie van 50- tot 65-jarigen, 2008

Arbeidsparticipatie van 50- tot 65-jarigen, 2008

Arbeidsparticipatie van ouderen boven gemiddelde EU

Ruim 63 procent van de Nederlanders tussen 50 en 65 jaar had vorig jaar een betaalde baan. Dit is ruim boven het gemiddelde van 57 procent in de EU. Desondanks is de arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland duidelijk lager dan in de Europese top. In Zweden werkte 75 procent van de 50- tot 65-jarigen. Zweden is het enige land waar de participatie van 50- tot 65-jarigen hoger is dan die van de 15- tot 65-jarigen.

Kasper Leufkens