Tweede raming eerste kwartaal 2009: economie krimpt met 4,5 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2009 met 4,5 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming is gelijk aan de eerste raming van afgelopen 15 mei. In vergelijking met de eerste raming is aan de bestedingenkant de krimp van de investeringen en de invoer en uitvoer van diensten kleiner, terwijl de groei van de consumptie van de overheid iets neerwaarts is bijgesteld. Aan de productiekant valt de groei van de landbouw en de handel en reparatie hoger uit dan eerder was geraamd. De productie van de bouw is neerwaarts bijgesteld naar een lichte krimp.

Kwartaal-op-kwartaalkrimp 2,6 procent

De Nederlandse economie kromp in het vierde kwartaal met 2,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalkrimp is 0,2 procentpunt kleiner dan bij de eerste raming. De bijstelling is het gevolg van de nieuwe jaarramingen, waarbij de groei van 2008 iets naar beneden is bijgesteld. Dit heeft een positief effect op de groei van het eerste kwartaal van 2009 vergeleken met het vierde kwartaal van 2008.

Jaarcijfers

Met de herziene cijfers van het eerste kwartaal van 2009 zijn ook de jaarramingen van 2006 (definitief), 2007 (nader voorlopig) en 2008 (voorlopig) bijgesteld. De economische groei van 2006 is ongewijzigd gebleven op 3,4 procent, de groei van 2007 is met 0,1 procentpunt opwaarts bijgesteld van 3,5 procent naar 3,6 procent en de groei van 2008 is met 0,1 procentpunt neerwaarts bijgesteld van 2,1 procent naar 2,0 procent.

Bronnen

De Nederlandse economie per kwartaal

Bijstellingen

StatLine, economische groei