Werkloosheid loopt verder op

Er waren in de periode maart – mei, na correctie voor seizoeninvloeden, 348 duizend werklozen. Dit zijn er 8 duizend meer dan in de periode februari - april.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder lag het aantal werklozen in de periode maart - mei 45 duizend hoger. De werkloosheid onder mannen nam in een jaar tijd toe met 30 duizend en onder vrouwen met 15 duizend. Bij de vrouwen was er een lichte toename in alle leeftijdsgroepen. Bij de mannen was er alleen een stijging bij de leeftijdscategorie onder de 45 jaar. De werkloosheid onder mannen van 45 jaar en ouder ligt nog altijd lager dan een jaar eerder.

Gemiddeld was 4,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het werkloosheidspercentage was het hoogst bij jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Van hen zat 10,7 procent zonder werk. Van de 25-44-jarigen en 45-64-jarigen was dit respectievelijk 3,9 en 3,8 procent.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid