Gemeenten begroten 2,6 miljard euro voor individuele zorg

Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar bijna 2,6 miljard euro uit te geven aan huishoudelijke hulp en individuele mobiliteitsvoorzieningen zoals voorzien in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat om individuele voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking zoals hulp bij het huishouden, rolstoelen, scootmobielen, trapliften en het verwijderen van drempels uit de woning.

Begrote lasten individuele Wmo-voorzieningen, 2009

Begrote lasten individuele Wmo-voorzieningen, 2009

Hoogste lasten in Limburg

De lasten van de individuele Wmo-voorzieningen zijn in Limburg het hoogst. Gemeenten in deze provincie denken dit jaar 186 euro per inwoner uit te geven aan huishoudelijke verzorging en woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen. Ook gemeenten in Drenthe en Zeeland begroten naar verhouding hoge Wmo-lasten. Daarentegen begroten gemeenten in Flevoland maar 113 euro per inwoner.

De verschillen in begrote Wmo-lasten hangen vooral samen met de leeftijdsopbouw in deze provincies. Zo zijn 5 van de 6 mensen die van de gemeente huishoudelijke hulp ontvangen 65 jaar of ouder. In Limburg, Drenthe en Zeeland is meer dan 17 procent van de inwoners 65 jaar of ouder, in Flevoland maar 9 procent.

Paul van der Beek
 
Bron: StatLine,