Consumentenvertrouwen vrijwel onveranderd

Het consumentenvertrouwen is in juni een fractie afgenomen. De indicator daalde van -23 tot -24. In april en mei verbeterde het consumentenvertrouwen nog.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling consumentenvertrouwen

Consumenten waren pessimistischer over het economisch klimaat. Ze waren veel somberder over de economie in de komende twaalf maanden. Dit is één van de vijf vragen waaruit het consumentenvertrouwen is samengesteld. Deze deelindicator daalde met 9 punten en kwam in juni uit op -22. In april en mei verbeterde het oordeel over het toekomstige economisch klimaat nog flink. De kijk op de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was in juni ongeveer even negatief als een maand eerder.

De koopbereidheid van consumenten nam iets toe. Over de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen, zoals een wasmachine of meubelen, dacht de consument iets minder negatief. Ook het oordeel over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde enigszins. Over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden veranderde de consument nauwelijks van mening.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.