Aantal faillissementen meer dan verdubbeld

In april 2009 werden ruim 640 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er weliswaar iets minder dan in maart, maar het betekende een verdubbeling ten opzichte van april 2008.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde is verder opgelopen. Dit kwam in april uit op ruim 620, tegen iets meer dan 560 in maart dit jaar. Vergeleken met een jaar eerder is de indicator meer dan verdubbeld.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.