SER doelstelling en door het CPB berekende streefcijfer

Om de vergrijzing betaalbaar te houden en krapte op de arbeidsmarkt te voorkomen, heeft de Sociaal Economische Raad (SER) de doelstelling geformuleerd dat 80 procent van de Nederlandse bevolking van 20 tot 65 jaar in 2016 moet participeren op de arbeidsmarkt (bruto arbeidsdeelname). Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in zijn adviezen aan de SER met streefcijfers voor diverse groepen geïllustreerd hoe deze doelstelling bereikt kan worden. Er zijn aparte streefcijfers voor mannen en vrouwen van 20 tot 55 jaar en er is een apart cijfer voor 55- tot 65-jarigen.