Arbeidsparticipatie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de netto- en de bruto-arbeidsparticipatie. In dit artikel wordt steeds de bruto-arbeidsparticipatie weergegeven.

De bruto-participatie is het aandeel van de werkzame én werkloze beroepsbevolking in de bevolking. De bruto-arbeidsparticipatie geeft het direct inzetbare arbeidsaanbod weer. Dat bestaat zowel uit personen die werken (voor minimaal twaalf uur in de week) als uit personen die werk zouden willen, hier actief naar op zoek zijn en hiervoor ook nog eens direct beschikbaar zijn (de werkloze beroepsbevolking).

De nettoparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de totale bevolking. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen die daadwerkelijk participeren op de arbeidsmarkt: ze hebben een betaalde baan van minimaal twaalf uur per week.