Kredietcrisis

De gegevens in dit stuk hebben betrekking op de stand van het vermogen per 1-1-2006. Na 2006 en vooral door de kredietcrisis in 2008 zullen de gegevens, zeker wat betreft de waarde van de effecten en de samenstelling van het financiële bezittingen, fors gewijzigd zijn.