Minder sigaretten en shag verkocht

In 2008 was de verkoop van het aantal sigaretten en shag 3 procent lager dan een jaar eerder. Daarentegen namen de bestedingen aan deze rookwaren met 4 procent toe. Sinds de eeuwwisseling zijn 21 procent minder sigaretten en shag verkocht.

Verkoop van sigaretten en shag, per Nederlander

Verkoop van sigaretten en shag, per Nederlander

Lagere verkoop

De verkoop van het aantal sigaretten bedroeg vorig jaar 14,9 miljard stuks. Dat is 2 procent minder dan in 2007. De verkoop van shagtabak daalde met 4 procent tot ruim 10,3 miljoen kg. Het aantal rokers van sigaretten of shag bleef met 3,6 miljoen vrijwel gelijk.

Omgerekend per Nederlander van 12 jaar en ouder werden vorig jaar 1 057 sigaretten gekocht tegen 1 084 in 2007. Tegelijkertijd daalde het aantal shagjes per Nederlander van 768 tot 734 stuks.

De lagere verkoop hangt samen met een aanzienlijke prijsverhoging en een verdere aanscherping van de Tabakswet. Per 1 juli 2008 werd een rookverbod in de horeca ingesteld.

Mutaties enkele kengetallen, 2007-2008

Mutaties enkele kengetallen, 2007-2008

Bestedingen hoger

Hoewel er in 2008 minder sigaretten en shag zijn verkocht, gaven Nederlanders hier wel meer geld aan uit. De forse prijsstijgingen hebben er namelijk toe geleid dat vorig jaar de uitgaven aan sigaretten en shag zijn toegenomen met bijna 4 procent tot bijna 4,1 miljard euro.

Meer accijnsopbrengsten

De schatkist heeft dus niet geleden onder de lagere consumptie. De accijnsopbrengsten namen in 2008 met bijna 11 procent toe tot bijna 2,4 miljard euro.

Hans Draper

Bron: Verkoop van sigaretten en shag, per Nederlander