Uitgaven per huishouden

Deze gegevens zijn afkomstig uit het Budgetonderzoek en hebben betrekking op personen tot en met 74 jaar. Geen data beschikbaar over de jaren 2001-2002.