Bijna een kwart van de allochtonen maakt geld over naar het buitenland

Bijna een kwart van de allochtone huishoudens zegt in 2006 geld te hebben overgemaakt naar het buitenland, voornamelijk naar ouders, familieleden of vrienden. Onder Surinaamse huishoudens is het aandeel het hoogst. Zij sturen ook de grootste bedragen. Dat blijkt uit CBS-onderzoek naar de buitenlandse betalingsoverdrachten van de vier grootste groepen allochtonen.

Gemiddeld overgemaakt bedrag door huishoudens naar het buitenland, 2006

2777g1

Surinaamse huishoudens het meest genereus

In 2006 maakte gemiddeld 24 procent van de allochtone huishoudens geld over naar het buitenland. De hoogte van het bedrag bedroeg dat jaar gemiddeld 165 euro per huishouden. Onder Surinaamse huishoudens is het aandeel dat geld overmaakt het hoogst, namelijk ruim 35 procent. Met een gemiddelde van 225 euro gaven zij ook het grootste bedrag.

Andere groepen allochtonen geven beduidend minder. Turkse en Marokkaanse huishoudens maakten gemiddeld 180 en 150 euro over. Huishoudens van Antilliaanse herkomst bleken in 2006 het minst vrijgevig. Bijna 16 procent gaf aan geld te hebben overgemaakt. Het gemiddelde bedrag per Antilliaans huishouden bedroeg 105 euro.

Aandeel huishoudens dat geld stuurt naar het buitenland, 2006

2777g2

Inkomen is bepalend

Of er geld wordt overgemaakt hangt mede af van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de kans is dat er geld wordt overmaakt en des te hoger het overgemaakte bedrag. Overigens is ruim 80 procent van de overdrachten lager dan 1 000 euro.

Betalingsoverdrachten door huishoudens naar bestemming, 2006

2777g3

Ontvangers zijn vooral ouders, overige familie en vrienden

Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse huishoudens maken het vaakst geld over naar de ouders, daarna naar de categorie familieleden of vrienden. Bij Surinaamse huishoudens is dit omgekeerd. Voor alle groepen geldt dat zij het minst vaak geven aan de huidige of ex-partner en aan de bruidschat.

Jeroen Nieuweboer

Bron: Betalingsoverdrachten vier grootste groepen niet-westerse allochtonen, 2006

Downloads