Opnieuw scherpe daling aantal vacatures

 

  • Opnieuw daling van bijna 50 duizend vacatures
  • Nu nog 152 duizend vacatures
  • Vooral in bedrijfsleven minder vacatures
  • Fors lagere vacaturegraad
  • Veel minder vacatures ontstaan en vervuld

De daling van het aantal openstaande vacatures heeft in het eerste kwartaal stevig doorgezet. Eind maart 2009 waren er bijna 50 duizend minder vacatures dan een kwartaal eerder. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden stonden er toen nog 152 duizend vacatures open. Dit is ruim 60 duizend meer dan op het dieptepunt van september 2003. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In een half jaar tijd is het aantal vacatures nu met bijna 100 duizend afgenomen. De daling vond voor het grootste deel in het bedrijfsleven plaats. Door het kleinere aantal vacatures kwam ook de vacaturegraad fors lager uit. De daling van het aantal vacatures komt vooral doordat er veel minder vacatures zijn ontstaan.

Eind september 2007 bereikte het aantal openstaande vacatures een record. Er stonden 253 duizend vacatures open. Hierna bleef het aantal vacatures een jaar lang op een hoog niveau, steeds boven 240 duizend. De omslag kwam in het vierde kwartaal van 2008. Nu, in het eerste kwartaal van 2009, ligt het aantal vacatures 100 duizend lager dan eind september 2008.

Het aantal vacatures daalde in het eerste kwartaal over de gehele linie. De grootste daling deed zich voor bij de commerciële dienstverlening. In deze sector daalde het aantal vacatures van 106 duizend naar 79 duizend. De commerciële dienstverlening omvat onder andere de handel, zakelijke dienstverlening en financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook in de industrie en bouwnijverheid nam het aantal vacatures sterk af. Eind maart 2009 stonden daar nog maar 19 duizend vacatures open. Een kwartaal eerder ging het nog om 30 duizend.

Met de daling van het aantal vacatures kwam ook de vacaturegraad flink lager te staan. Eind maart 2009 waren er gemiddeld 19 vacatures per duizend banen. Een jaar eerder waren dat er nog 32. De vacaturegraad nam sterk af in de bouw, industrie en de bedrijfstak vervoer en communicatie.

In het eerste kwartaal van 2009 zijn veel minder vacatures ontstaan en vervuld dan een jaar eerder. Er ontstonden 187 duizend vacatures, 88 duizend minder dan een jaar eerder. Dit is het laagste aantal ontstane vacatures in vijf jaar tijd. Het aantal vervulde (inclusief vervallen) vacatures in het eerste kwartaal van 2009 kwam op 221 duizend uit, 45 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal vervallen vacatures was betrekkelijk groot: 30 duizend. Doorgaans vervallen er minder dan 20 duizend in een kwartaal.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.