Bijna 50 duizend vacatures minder

Eind maart 2009 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 152 duizend vacatures open. Dit zijn er bijna 50 duizend minder dan eind december 2008. Ook in het vierde kwartaal van 2008 was er al een daling in deze orde van grootte. Daarmee is het aantal vacatures in een half jaar tijd met bijna 40 procent teruggelopen.

Het overgrote deel van de daling van het aantal vacatures deed zich voor bij particuliere bedrijven. De afname was het grootst in de commerciële dienstverlening, daar waren bijna 30 duizend vacatures minder dan eind december 2008. Ook in de industrie en de bouw stonden beduidend minder vacatures open. Bij de overheid was de afname klein.

Een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt is het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad. Eind maart waren er 19 vacatures per 1 000 banen. Dit zijn er 13 minder dan een jaar eerder. De afname was het grootst in de bouw, daar liep de vacaturegraad in een jaar tijd terug van 54 naar 21. Ook in de industrie en de horeca en bij zakelijke dienstverleners en vervoer en communicatiebedrijven nam de vacaturegraad sterk af.

De dynamiek op de arbeidsmarkt was veel minder groot dan in eerdere kwartalen. In het eerste kwartaal ontstonden 187 duizend vacatures, 88 duizend minder dan een jaar eerder. Het is het kleinste aantal ontstane vacatures in vijf jaar. Het aantal vervulde en vervallen vacatures kwam uit op 221 duizend. Dit zijn er 45 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2008.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.