Rente fractie hoger

De langetermijnrente in Nederland, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in april 3,8 procent. Dit was 0,1 procentpunt meer dan in maart. Na een gestage daling in de tweede helft van 2008 bleef de rente in de eerste maanden van 2009 betrekkelijk stabiel.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in mei 2009 besloten enkele rentetarieven aan te passen. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, wordt met een kwart procentpunt verlaagd en ligt vanaf 13 mei op 1,0 procent. De depositorente blijft ongewijzigd op 0,25 procent liggen. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor april 2009 berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 0,6 procent. Dit was gelijk aan de inflatie in maart. De inflatie in de eurozone is niet eerder zo laag geweest.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)