Omgevingsenergie

Bij omgevingsenergie gaat het voornamelijk om warmte uit de buitenlucht. De temperatuur van de buitenlucht is zo laag dat de warmte van deze lucht niet direct gebruikt kan worden. Echter, via seizoensopslag in de bodem en/of via een warmtepomp kan de warmte uit de buitenlucht wel benut worden.

Een warmtepomp is een apparaat waarmee warmte (bijvoorbeeld uit omgevingslucht of grondwater) wordt omgezet in warmte voor de verwarming van een woning, gebouw of industrieel proces. Hierbij wordt warmte bij lage temperatuur door toevoer van hulp-energie (bijvoorbeeld elektriciteit) omgezet in warmte bij hoge temperatuur. De werking komt overeen met die van een koelkast. Ook daar wordt warmte van lage temperatuur (in de koelkast) omgezet naar warmte van hoge temperatuur (buiten de koelkast).