Minder nieuwe bedrijfsauto's verkocht

In het eerste kwartaal van 2009 was het aantal verkochte nieuwe bedrijfsvoertuigen 30 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2008. De verkopen van tweedehandse bedrijfsauto’s bleven nagenoeg gelijk.

Verkochte nieuwe bedrijfsauto’s

Verkochte nieuwe bedrijfsauto’s

Verkoop nieuwe bedrijfsauto’s daalt

In het eerste kwartaal van 2009 zijn bijna 25 duizend nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht. Dat zijn er 30 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2008. In het eerste kwartaal van 2008 bereikten de verkopen van nieuwe bedrijfsvoertuigen nog een piek van ruim 35 duizend. Dat komt onder meer door een aanpassing van een subsidieregeling voor zware bedrijfsauto’s. Hierdoor zijn veel ondernemers voor 1 april 2008 overgegaan tot de aankoop van een nieuwe vrachtauto of trekker. Verder leidden positieve economische cijfers en het grote vertrouwen van ondernemers in de economie tot versnelde vervanging en uitbreiding van het aantal bestelauto’s.

Inmiddels is het tij gekeerd. Sinds het derde kwartaal van 2008 krimpt de verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen, waarbij de daling alsmaar sterker wordt. Bijna 80 procent van de nieuw verkochte bedrijfswagens zijn bestelauto’s. De andere twee belangrijke categorieën zijn vrachtauto’s en trekkers.

Verkochte tweedehandsbedrijfsvoertuigen

Verkochte tweedehandsbedrijfsvoertuigen

Tweedehandsverkopen stabiel

Het aantal verkochte tweedehandsbedrijfsvoertuigen bedroeg in het eerste kwartaal van 2009 ruim 54 duizend. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als een jaar eerder. Bijna 90 procent van de tweedehandsverkopen betreft bestelauto’s.

Astrid Dohmen-Kampert

Bron: StatLine, Motorvoertuigen; verkopen

         Aantal verkochte tweedehandsbedrijfsauto’s

Downloads