Aangiftegedrag

De cijfers over aangiftegedrag zijn gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM), een onderzoek van het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. 

Dit onderzoek onder personen van 15 jaar en ouder wordt vanaf 2008 in de laatste drie maanden van ieder jaar uitgevoerd. Personen die in instellingen en tehuizen wonen, zijn in dit onderzoek niet opgenomen. De gepresenteerde percentages hebben marges, omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.

In de Integrale Veiligheidsmonitor worden onder andere vragen gesteld over slachtofferschap en gevoelens van onveiligheid. Aan respondenten die slachtoffer zijn geweest van een delict zijn details over aangifte alleen gevraagd over het laatste voorval. Zo wordt onder andere aan de slachtoffers gevraagd of ze hiervan aangifte hebben gedaan door een aangiftekaart of proces verbaal te ondertekenen of het voorval via internet te melden. De berekeningen in dit webartikel hebben dan ook alleen betrekking op de meest recente voorvallen.