Bijna 10 miljard euro aan R&D verricht in Nederland

In 2007 is voor 9,6 miljard euro aan Research & Development verricht in Nederland. De R&D-uitgaven in ons land stijgen jaarlijks, hoewel niet elk jaar even hard als de rest van de economie. Ten opzichte van het bbp daalden de R&D-uitgaven van 2,1 procent in 1990 naar 1,7 procent in 2007. Het aandeel van Nederland schommelt sinds 2002 rond het gemiddelde van Europa. In de periode 1995-2001 presteerde Nederland nog structureel boven het EU-gemiddelde.

Binnen Europa waren Zweden (3,6 procent) en Finland (3,5 procent) de koplopers in 2007 wat betreft R&D. Ook in de Verenigde Staten (2,7 procent) is relatief meer R&D verricht dan in Nederland. China heeft sinds eind vorige eeuw steeds meer aan R&D uitgegeven, ook ten opzichte van het bbp. Dit duidt op een enorme jaarlijkse groei, gezien de explosieve stijging van het Chinese bbp in deze periode.

R&D-uitgaven

Danny Pronk

Bron:
Kennis en economie 2008

StatLine, Research & Development, bedrijfstakken en grootteklassen