Stemming zakelijke dienstverleners verslechterd

De zakelijke dienstverleners waren in april nog somberder gestemd dan in maart. Het aantal ondernemers dat een afname van de omzet verwachtte was een stuk groter dan het aantal dat een toename voorzag. Per saldo verwachtte 27 procent van de zakelijke dienstverleners een lagere omzet te boeken in de komende drie maanden, tegen 11 procent in maart. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in 1992.

Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in de branche waren de zakelijke dienstverleners, net als de ondernemers in de industrie, nog negatiever gestemd dan een maand eerder. Per saldo verwachtte 34 procent van de zakelijke dienstverleners dat de personeelssterkte de komende drie maanden zal afnemen, tegen 27 procent in maart.

Het percentage ondernemers dat belemmering van de zakelijke activiteiten ondervond als gevolg van onvoldoende vraag is verder gestegen; van 32 naar 38 procent. Daarentegen gaf slechts 5 procent van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormde voor hun activiteiten. In januari was dit 16 procent.

De ondernemers waren onverminderd pessimistisch over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden. De ondernemers gaven aan dat zowel de omzet als de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden afnam.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.