Aantal asielverzoeken in Nederland neemt sterker toe dan in EU

Het aantal asielverzoeken in Nederland is in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename is veel groter dan in de hele Europese Unie, waar het aantal asielverzoeken met 6 procent steeg. De meeste asielzoekers die naar de EU kwamen, waren afkomstig uit Irak.

Asielverzoeken in Nederland verdubbeld

In 2008 werden in Nederland 13,4 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit waren er bijna tweemaal zoveel als in 2007. Toen dienden 7,4 duizend mensen een asielverzoek in, het laagste aantal sinds 1988.

Asielaanvragen in Nederland

Asielaanvragen in Nederland

Toename in EU minder groot

Vorig jaar bedroeg het aantal asielverzoeken in de 27 landen van de EU volgens de vluchtingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) 238 duizend. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2007. Het aantal asielverzoeken in Nederland en de EU ligt echter nog wel flink lager dan rond de eeuwwisseling.

Asielaanvragen in Europese Unie

Asielaanvragen in Europese Unie

Grootste aantal verzoeken in Frankrijk

In Frankrijk werd in 2008 verreweg het grootste aantal asielverzoeken ingediend. Het aantal asielzoekers in dit land nam toe van 29,4 duizend in 2007 tot 35,2 duizend in 2008. Ook in jaren 2004-2006 ontving Frankrijk de meeste asielzoekers.

Naast Nederland had ook Italië een sterke toename van het aantal asielverzoeken, van 14,1 duizend in 2007 naar 31,2 duizend in 2008. In Zweden, dat in 2007 de meeste asielverzoeken kreeg, is het aantal asielzoekers juist sterk gedaald, van 36,4 duizend naar 24,4 duizend.

Asielverzoeken in de 27 landen van de EU

Asielverzoeken in de 27 landen van de EU

In Malta relatief de meeste asielverzoeken

Gerelateerd aan het inwonertal hebben juist de kleine landen Malta en Cyprus het grootste aantal asielzoekers in 2008: respectievelijk 6,4 en 4,6 asielzoekers per 1 000 inwoners. Frankrijk, dat absoluut gezien het grootste aantal had, staat dan met 0,6 asielverzoeken per 1 000 inwoners in de middenmoot. Het Nederlandse aandeel was 0,8 per 1 000 inwoners in 2008.

Meeste asielzoekers in de EU uit Irak

In 2008 kwamen 27,7 duizend asielzoekers uit Irak naar de EU. Irak was daarmee met afstand het belangrijkste herkomstland van asielzoekers. Ook uit Rusland en Somalië kwamen veel asielzoekers (respectievelijk 18,2 duizend en 17,1 duizend in 2008).

Arno Sprangers, Han Nicolaas en Joke Korpel

Bron:

StatLine, Asielverzoeken; internationaal

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)